Rettsområder

Få jobben gjort skikkelig

Bestill konsultasjon

Vi kan bistå innen

Strafferett

Er du tiltalt eller siktet i en straffesak har du rett til en forsvarer. Det er viktig å velge en advokat som vil yte sitt ytterste for din sak, og gi deg viktig og god rådgivning underveis i prosessen.

Advokatfirma Holter-Andersen har bred erfaring med alle typer straffesaker, og har gode resultater som forsvarer i både tingrett og lagmannsrett.

Strafferett kan omhandle:

  • vinningsforbrytelse
  • voldsforbrytelser
  • sedelighetsforbrytelse
  • krigsforbrytelser

Barnevernrett

Trenger du eller noen i din familie hjelp i en barnevernssak? I saker hvor barn er tatt bort fra hjemmet gjennom akuttplassering eller omsorgsovertakelse kan det være behov for juridisk bistand til å få tilbake omsorgsrett. Det kan også være behov for bistand i samværstvister. 

Advokatfirma Holter-Andersen har mange års erfaring og kompetanse innen barnevernrett og kan bistå deg som forelder eller barnet selv ved omsorgsovertakelse, akuttplassering og tvangsplassering. Vi gir deg tett oppfølging og støtte, og snakker for deg i vanskelige situasjoner.

Barnevernrett kan omhandle:

  • Omsorgsovertakelse
  • Samvær mellom foreldre og barn
  • Akuttplassering
  • Tvangsplassering
  • Tilbakeføring

Andre rettsområder

  • Erstattningsrett

Trenger du advokathjelp?

Vi vil gjerne høre fra deg. Kontakt oss for en konsultasjonssamtale rundt din sak.

Kontakt advokat