Advokat Per Holter-Andersen

«Jeg er advokat Per Holter-Andersen og jeg ønsker å være din forsvarer»

Bestill juridisk bistand

Om advokaten

Gjennom mer enn 1000 rettsaker, har jeg opparbeidet meg bred kompetanse og erfaring som forsvarer. Det har vært store og små rettsaker, både i tingretter og lagretter over hele landet. Du har kanskje lest om noen av sakene i avisen, mens andre har blitt forbigått i stillhet. Felles for alle sammen, er at for de involverte, kan en rettsak føles både voldsom og dramatisk. Da er det viktig å ha en trygg person på din side, som du stoler på, og som du kan være sikker på at vil yte sitt ytterste for deg 

- Din forsvarer

Ikon - studenthatt

Jeg tilbyr juridiske bistand innen de fleste rettsområder men med spesialisering innen strafferett og barnevernrett.

Strafferett

Min oppgave som din forsvarer er å sørge for at hele din historie kommer frem, og at politiets versjon blir gjennomlyst og grundig avklart. Da har dommeren best mulig utgangspunkt for å avsi en rettferdig dom. Mange klienter har fått gode resultater i prosessen, men det er viktig å huske at dersom du har gjort noe straffbart, så følger normalt en straff. Jeg jobber for at du skal ha størst mulig sjanse for å oppnå best mulig resultat, inkludert lavere straffutmåling og mulig behandlingsopplegg. 

Jeg følger mine klienter tett opp, med hyppige besøk i varetekt eller fengsel. Vi bruker mye tid sammen for at jeg skal forstå hvordan du har havnet der du er. På den måten kan jeg gi deg et realistisk bilde av veien fremover, og gi domstolen din forklaring av årsaker og sammenhenger. Basert på min erfaring i retten og din informasjon, kan du være trygg på at den historien jeg legger frem, vil være best egnet til å gi deg best mulig resultat i retten.

Barnevernrett

Det er viktig for å forstå hele bildet at advokaten snakker grundig med alle involverte parter. Uavhengig av hvilken part jeg representerer, er det barnets beste som skal styre prosessen, men også ser til at rettigheter til mor og far blir hensyntatt.

Partene i barnevernssaker eller samværstvister har ofte forskjellig syn på hva som vil være det beste for barnet. Derfor er det min oppgave som forsvarer å forstå klientens ståsted best mulig og deretter bygge dette inn i den løsningen som vurderes til å gi best mulig resultater over tid for barnet og for min klient.

Utdanning

Mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo (2006)

Spesialisering: Strafferett, med over 12 års erfaring

Praksis
2006-08: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Sylte AS, Kristiansand 

2008-18:  Advokat i Advokatfirmaet Sylte AS, Kristiansand 

2018- : Egen praksis i Kristiansand

Medlem i Den Norske Advokatforening

Logo - Advokatforeningen

Godkjenninger og sertifiseringer

Ta kontakt for en uforpliktende samtale for å finne ut hvordan jeg kan best mulig hjelpe deg.

Kontakt advokaten