Per-Ragnar Holter-Andersen blir intervjuet av Gatemagasinet Klar

Advokat vil legalisere all narkotika


Advokat Per Holter Andersen i Kristiansand, har sterke meninger om norsk og internasjonal narkotikapolitikk.

Av Oddmund Harsvik.

- Det er en generasjon med rusavhengige som blir stadig eldre. Og de må vi bidra til får et verdig liv. Jeg mener at vår narkotikapolitikk er en dundrende fiasko og i praksis bidrar til å hundse mennesker uten annen grunn en å moralisere som sliter fra før, rett og slett å terrorisere.
 
Denne kraftsalven kommer fra advokat Per Holter Andersen. Han har representere som regel denne gruppen i retten narkomane som, og han ser hvordan denne gruppen blir behandlet.
 
«Narkotikaparagrafen må endres!».
- Jeg opplever at klienter, fordi de ikke har kapasitet til å følge med på klokka, blir hentet og hales inn på glattcella, og der blir de sittende og råtne i sin egen angst. Så blir de hentet inn for å innrømme: «Jovisst er jeg narkoman. Jeg bruker narkotika». Eller hvordan de jages, plages og pestes på gata. Uten annen grunn enn fordømmende, moraliserende holdninger.
- Dette er ikke annet enn tortur, og det hører ingen steder hjemme i et velferdssamfunn. Så sterkt velger og våger jeg å uttale meg.


Mener du vi skal frigi all narkotika?
- Jeg mener at narkotikaparagrafen, slik den står i dag må endres. Første leddet, paragraf 162 må slettes. Noe som betyr at all narkotika opp til «grov forbrytelse» må være lovlig i første omgang, inntil vi får en tenkepause og finner måter å distribuere det på. I tillegg, trenger vi denne grensen for å unngå moralsk panikk.
- Og det bør skje nå!


Og hvordan regner du opp til grov forbrytelse?
- Hasj (cannabis) inntil en kilo, amfetamin 56 gram, heroin 15 gram. Alt utenom det må bli lovlig.
 
Straffeloven gjelder for alle
Hva med alt svineriet som blir solgt via nettet?
- Der har vi en fullt brukbar lovgivning, Legemiddelloven, og den kan gis større slagkraft enn den har per i dag. Hvis de begynner å rote med kjemikalier, så har vi giftlovgivningen - hvor de blir straffet strengt utenfor narkotikaparagrafen, slik den står i dag.


- Der skal alt være lov, både omsetning, bruk, oppbevaring og videreformidling. Skal det være lov å bruke narkotika, må det også være tillatt å selge narkotika. Ingenting oppstår i et vakum.
Jeg gjør Per Holter Andersen oppmerksom på at bruk av mindre doser narkotika skal under helse fremfor jus, Men at salg fortsatt blir straffbart.
- Dette er et feigingvedtak, fastslår advokaten, og poengterer at brukerne må få kjøpt det de er avhengige av.
 
Tillit til de unge
Per Holter Andersen er klar på straffeloven skal også gjelde for de som bruker. De som selger, omsetter, bruker, oppbevarer. Gjør de noe galt, så skal de straffes for det. Men han er altså ikke for at de skal straffes for verken å bruke eller å ha blitt avhengige av et rusmiddel. Heller ikke for å omsette.
- Jeg har tro på at bare vi slutter å hetse folk, så vil de også respondere helt annerledes enn de gjør i dag.
- Jeg har stor tillit til at de unge klarer å skaffe seg innsikt i forskningen rundt de skader bruk av narkotika medfører, og at risikoen for å bli hekta er stor. Det er ren sadisme å straffe folk for det de gjør mot seg sjøl. De som lager lovene, forbyr heroin, har selv ikke noe forhold til stoffet. Mens det for dem som er avhengige av det, blir en katastrofe.
Per Holter Andersen mener at setter vi stoffet tilgjengelig for de unge, sammen med god og skikkelig forskning på virkning og skadevirkningene på hvert enkelt rusmiddel, så vil de ikke være så ivrige etter å prøve det ut.
- Ungdommen av i dag er bedre oppdatert enn vår generasjon var. De finner det meste på internett, fastslår advokaten.

Distribusjon
Hvordan omsetningen av narkotika skal foregå, har Per noen tanker om: Butikker som selger elektriske sigaretter, eller såkalte dampsigaretter, må gjennom strenge krav før de får tillatelse til å tilsette nikotin i røyken. De som har tillatelse blir nøye fulgt opp av helsemyndighetene, for at de skal overholde reglene strengt. - Kanskje noan av de verktøyene de bruker, kan videreføres til narkotikaomsetningen? 

Advokat Per Holter-Andersen ønsker ikke at narkotika skal omsettes som kneip, melk eller annen dagligvare. Vinmonopolet omsetter jo alkohol, men han anser ikke den modellen for å være perfekt. - Kanskje kan hver enkelt kommune stå for distribusjonen, samtidig som de også informerer brukerne om skadevirkninger og hvor avhengighetsskapende hvert enkelt rusmiddel er.

 

0

Skriv en kommentar